Realizują staże w gminie

12 marca 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z.o.o. rozpoczął współpracę z Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek.

Głównym celem współpracy jest podnoszenie kompetencji zawodowych oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 r.ż.

Współpraca dotyczy projektu realizowanego w województwie dolnośląskim pn. „Praca kluczem do sukcesu!” i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnego typu szkoleniach, które później są wykorzystywane podczas realizacji stażu.

W ramach projektu czteromiesięczne umowy stażowe na stanowisku „Pracownik terenów zielonych” zrealizuje 9 mieszkańców gminy Mieroszów.

Wśród zadań i obowiązków stażystów są: zakładanie i pielęgnowanie terenów zieleni, w tym m.in.: trawników, kwietników, rabat oraz sadzenie, przesadzanie i pielęgnacja drzew i krzewów. Przygotowywanie terenów, sadzenie, przycinanie, nawożenie, podlewanie i przesadzanie roślin, koszenie i pielęgnacja trawników,  wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin.

W okresie zimowym prace polegają na cięciu, usuwaniu drzew, gałęzi, formowaniu krzewów, grabieniu, usuwaniu śmieci i liści oraz pracach transportowych. Prace wykonywane są na obszarze: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z o.o.  wraz ze wszystkimi przynależnymi obiektami i terenami.

Umowy o realizację kolejnych dziewięciu staży zostały podpisane w dniu 01.03.2018 r.