Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji za rok 2017

17 maja 2018

W związku z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 dotyczącymi monitoringu i ewaluacji, przygotowane zostało oraz zatwierdzone przez Burmistrza Mieroszowa kolejne sprawozdanie monitoringowe z realizacji programu.

Poniżej prezentujemy Państwu sprawozdanie monitoringowe za rok 2017:
Pobierz PDF