Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej zakończenie 4 etapu

28 marca 2016

Urzekające piękno pogranicza Broumowsko – Mieroszowskiego można już podziwiać z nowej perspektywy. W ramach projektu pn.:

Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego 4 etap. PL.3.22/2.2.00/14.04223

powstała wieża widokowa na Parkowej Górze w Mieroszowie. Dzięki inwestycji podziwiać można przepiękną panoramę Broumovskich Ścian, Karkonoszy, Gór Stołowych oraz okolicznych miejscowości.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju potencjału społeczno – gospodarczego obszaru pogranicza poprzez stworzenie wspólnej polsko – czeskiej oferty turystycznej wzmacniającej jego konkurencyjność.

Budowa wieży była możliwa dzięki kolejnemu wspólnemu projektowi Gminy Mieroszów i Miasta Mezimesti realizowanego w ramach PO WT RCz – RP 2007 – 2013. Był to ostatni projekt realizowany w kończącej się perspektywie finansowej dlatego oprócz zadań inwestycyjnych znalazły się w nim również przedsięwzięcia promocyjne podsumowujące dotychczasową współpracę.

Zakres rzeczowy projektu po stronie polskiej obejmuje:

  • 1. Wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę (inwestycja w trybie zaprojektuj i wybuduj),
  • 2. Budowę wieży widokowej o konstrukcji drewnianej, wysokości min. 16 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • 3. Prezentację multimedialną i
  • 4. Film promocyjny wspólnych projektów zrealizowanych z miastem Mezimesti.

Partner czeski po swojej stronie zaplanował wykonanie nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej Viźnov – Nowe Siodło, konferencję podsumowującą dotychczasową współpracę, opracowanie logotypu dla zrealizowanych projektów oraz wydanie 2 000 map.