Rusza nabór wniosków – dofinansowanie do wymiany starego ogrzewania

9 kwietnia 2021
?Szanowni Państwo,
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą RM Mieroszowa w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości – Mieszkańcy mogą ubiegać się o dopłaty do wymiany starego ogrzewania na nowe ekologiczne ‼
?Celem utworzenia dotacji na budowę przyłączy gazowych albo zakup kotłów na gaz lub prąd jest obniżenie zanieczyszczeń powietrza w Gminie Mieroszów.
?Głównym źródłem emisji szkodliwych substancji jest niepełny proces spalania złej jakości paliw oraz odpadów w kotłach i piecach małej mocy. Niezbędnym elementem w zwalczaniu szkodliwego zjawiska smogu jest wymiana źródeł ciepła z paliwa stałego na ekologiczne,
?Aby zachęcić Mieszkańców do zmiany sposobu ogrzewania Gmina Mieroszów udziela dofinansowania wspólnotom mieszkaniowym oraz osobom fizycznym realizującym zadania inwestycyjne obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
✅ogrzewanie gazowe
✅ogrzewanie elektryczne
✅podłączenie nieruchomości do sieci gazowej
?Dotacja celowa może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego, obejmujących:
✅zakup i montaż nowego źródła ogrzewania;
✅zakup, montaż i wymianę lub modernizację instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania;
✅pokrycie kosztów podłączenia do sieci gazowej w zakresie wykonania przyłącza gazowego do budynku.
‼Wysokość dotacji celowej wynosi do 50% poniesionych kosztów brutto, nie więcej niż:
☑️4000 zł brutto w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne;
☑️2000 zł brutto w przypadku podłączenia nieruchomości do sieci gazowej.
‼Podstawą udzielenia dotacji celowej jest złożenie pisemnego wniosku według wzoru obowiązującego w Gminie Mieroszów.
‼Nabór wniosków odbywa się od 15 maja do 15 września danego roku.
☎️Szczegóły pod numerem telefonu:
74/3030040

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja