RUSZYŁA PRZEBUDOWA DROGI W UNISŁAWIU

12 kwietnia 2017

W kwietniu br. ruszyły prace związane z przebudową drogi gminnej w Unisławiu Śląskim. Asfaltowa nawierzchnia zostanie położona na odcinku 842 metrów. Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2017 roku. Zadanie to zostało wpisane do budżetu Gminy już w grudniu 2015 roku. Po wielu miesiącach pracy udało się zdobyć dofinansowanie na tę inwestycję.
29 sierpnia 2016 roku burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński podpisał z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę dotyczącą realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Unisławiu Śląskim (dz. nr 421,460)” w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowanym celem projektu  jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Unisław Śląski oraz dostępności do obiektów użyteczności publicznej – m. in. Kościoła Filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Unisławiu Śląskim.

Warto przypomnieć że do Urzędu Marszałkowskiego zostało złożonych 225 wniosków,
a dofinansowanie uzyskało tylko 77, pośród nich znalazła się również nasz bardzo wysoko oceniony wniosek,
dzięki temu inwestycja warta ok. 400 tys. zostanie dofinansowana w 63,63% z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wkład budżetu gminy w ten remont wyniesie 145 tys. Ważne jest również to, że mimo wielu czekających nas dużych inwestycji (Remont Szkoły w Mieroszowie , Remont MCK) udało się w budżecie gminy wygospodarować środki na sfinansowanie ważnego dla mieszkańców Unisławia remontu.– zaznacza burmistrz Marcin Raczyński.

– Pragnę podziękować swoim współpracownikom, w szczególności pracownikom Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych z kierownikiem panią Martą Kaczur, a także pracownikom Referatu Inwestycyjnego na czele z panem Jakubem Stolickim za wkład pracy w pozyskanie środków na ten cel. Realizacja tego zadania to również zasługa pani sołtys Iwony Bandurskiej-Szewczyk, która od samego początku zabiegała o remont tej drogi, remont wyczekiwany przez mieszkańców od kilkudziesięciu lat – powiedział burmistrz Marcin Raczyński.

– Ogromne  podziękowania należą się także radnym Rady Miejskiej, którzy przyjęli to zadanie do budżetu. Wspólnymi działaniami sukcesywnie poprawiana jest  jakość życia mieszkańców naszej gminy – dodał burmistrz.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”