Spot filmowy przygotowany przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu

5 listopada 2020

Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu w ramach podejmowanych działań profilaktycznych skierowanych do osób starszych przygotowała spot filmowy przedstawiający w jaki sposób należy zachować się aby nie paść ofiarą oszustwa.

https://walbrzych.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/415/415-63014.mp4?fbclid=IwAR28xQDbqEHj2oi9gjbeekpNqHE98U4aSitlTdh9aNL00haRiizhCjkfcMo