Spotkanie dotyczące wymiany kotłów

11 grudnia 2018

Burmistrz Mieroszowa
zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie dotyczące dofinansowania na modernizację systemów grzewczych, które odbędzie się

17 grudnia 2018 roku o godzinie 16.30
w Mieroszowskim Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie.

W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację na poziomie ok. 70% wydatków podlegających refundacji, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie).

Przypominamy, że do 31 grudnia br. zbierane są wstępne deklaracje udziału
w projekcie, które można złożyć za pośrednictwem internetu korzystając z adresu http://gminamieroszow.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia.
Aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem internetu należy uzyskać hasło, które udostępni Państwu Referat Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejski w Mieroszowie pod nr tel. 74 8494 335 lub adresem e-mail: mstachura@mieroszow.pl , amaslankiewicz@mieroszow.pl