Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania projektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

19 lutego 2018

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychuzaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 1 marca 2018 r., dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania projektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. 

Przedstawione zostaną informacje dotyczące naborów wniosków projektowych przewidywanych w 2018 roku z uwzględnieniem również Funduszu Małych Projektów / Mikroprojektów.

Informacja na temat możliwości wsparcia projektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 zostanie przedstawiona przez pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Polska – Czechy w Wałbrzychu.

 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach Programów m.in.

  • organizacji pozarządowych,
  • jednostek administracji państwowej,
  • jednostek administracji samorządowej, stowarzyszeń tych jednostek i instytucji im podległych,
  • instytucji kultury,
  • szkół wyższych,
  • kościołów i związków wyznaniowych.

 

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2018 r. w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy Pl. Magistrackim 1 (II piętro, sala 26) w godzinach 10:00-13.00.

Pobierz zaproszenie PDF