SPOTKANIE INFORMACYJNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

6 listopada 2017

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów /Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) –
z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż
2 lata –  zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

Miejsce i termin spotkania:

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. P. Wysockiego 29, Wałbrzych

7 listopada 2017 r.;  w godz. od 10.00 – 13.00, rejestracja uczestników

od godziny 9.45