Spotkanie informacyjne Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości

1 września 2016

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński informuje, że Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW RPO WD 2014-2020 (Schemat A i B), zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursów.

14 września 2016r., w godzinach 10.00-13.00

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia,

Wałbrzych, ul. Wysockiego 29

rejestracja uczestników od godziny 9.45

link do spotkania:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/spotkanie-informacyjne-poddzialanie-1-3-4-rozwoj-przedsiebiorczosci-zit-aw-schemat-a-przygotowanie-terenow-inwestycyjnych-schemat-b-wsparcie-infrastruktury-przeznaczonej-dla-przedsiebior