Spotkanie informacyjne – pozyskiwanie dofinansowania na termomodernizację oraz rewitalizację gminy mieroszów w ramach rpo wd 2014-2020

17 marca 2016

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński zaprasza na:

SPOTKANIE INFORMACYJNE – POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA NA
TERMOMODERNIZACJĘ ORAZ REWITALIZACJĘ GMINY MIEROSZÓW
W RAMACH RPO WD 2014-2020.

Szanowni Państwo,
W związku nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, umożliwiającą ubieganie się o uzyskanie dofinansowania na działania związane z termomodernizacją i rewitalizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o ww. środki.

Celem spotkania będzie przybliżenie Państwu zasad ubiegania się o pozyskanie wsparcia finansowego UE, zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dotyczących:

1. Działania 3.3. ,,Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”,
2. Działania 6.3. ,,Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”.

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2016r. o godzinie 1700 w Mieroszowskim Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28.

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu: mieszkańców gminy Mieroszów, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych oraz działających w ich imieniu zarządców nieruchomości, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych.

» pobierz zaproszenie-pdf