Spotkanie robocze na temat przeciwdziałania bezprawnemu wyjeżdżaniu na tereny lasów gminnych

31 sierpnia 2020

?28 sierpnia 2020 r w tutejszym urzędzie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zorganizowano spotkanie robocze na temat przeciwdziałania bezprawnemu wjeżdżaniu na tereny lasów gminnych.
?W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ochotnicza Straż Pożarna Mieroszów, OSP Sokołowsko, przedstawiciele Komisariatu Policji Boguszów Gorce, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Nadleśnictwo Wałbrzych, Lasy Państwowe, przedstawiciel osób uprawiających sporty motocrossowe, Sołtys @Nowe Siodło,Mieroszowskie Centrum Kultury przedstawiciele Schronisko PTTK Andrzejówka oraz pracownicy urzędu.
✅Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę mieszkańców zaniepokojonych hałasem, niszczeniem szlaków turystycznych oraz niebezpieczeństwem stwarzanym przez amatorów sportów motorowych.
✅Celem naszego spotkania było znalezienie rozwiązania w sprawie negatywnych skutków uprawiania tego sportu w sposób niekontrolowany.
✅W trakcie dyskusji omówiono:
☑️przepisy obowiązującego prawa „Ustawa o lasach państwowych”, zakazujące wjeżdżania pojazdami mechanicznymi do lasu, dodatkowo, zwrócono uwagę na konieczność zarejestrowania pojazdów i dopuszczenia do ruchu, także przepisy z zakresu organizacji imprez masowych, wydawania pozwoleń, terminy
☑️zwrócono uwagę na zwiększony ruch turystyczny w okresie po pandemii,
☑️motocykliści są również zagrożeniem dla zwierzyny, która nie może sobie znaleźć ostoi i zaczyna wędrować w inne miejsca.
☑️możliwość stworzenia miejsca wyznaczonego przez Gminę czy inne uprawnione instytucje do bezpiecznej jazdy, wskazano dobre praktyki w tym zakresie w regionie jeleniogórskim, zwrócono także uwagę iż na terenie wałbrzyskiej Hałdy taki obszar był już wyznaczony jednak nie jest on wykorzystywany do jazdy.
☑️możliwość utworzenia stowarzyszenia zrzeszającego miłośników tego sportu na terenie Naszej Gminy tak aby nie karać młodzieży, ale równocześnie też znać osoby odpowiadające za grupę sportowców,
☑️dobrze zorganizowana działalność sportowa mogłaby pozytywnie wpłynąć na promocję Gminy
☑️w kontakcie z przedstawicielami przyszłej organizacji zrzeszającej „motocrossowców” pracownicy urzędu poprosili o wskazanie miejsca uprawiania sportu w celu weryfikacji właściciela działki
☑️ustalono, iż kolejne spotkanie odbędzie się za miesiąc kiedy zostanie założone stowarzyszenie oraz gdy gmina będzie mogła zaproponować teren do uprawiania tego typu sportu.
Serdecznie dziękuję za udział wszystkich stron w spotkaniu.
Burmistrz Andrzej Lipiński
Zastępca Burmistrza Mariusz Pawlak