SPOTKANIE ROBOCZE WE FRIEDLANDZIE – DOLNA SAKSONIA/NIEMCY

15 marca 2017

Przedsiębiorczość, turystyka i zarządzanie zasobami gminnymi były tematami spotkania roboczego we Friedlandzie (Dolna Saksonia/Niemcy).
Na zaproszenie burmistrza gminy Fiedland Andreasa Friedrichsa, burmistrz Marcin Raczyński i z-ca burmistrza Rafał Dzimira uczestniczyli w spotkaniu roboczym poświęconym współpracy w ramach Partnerstwa Frydlandzkiego.
Burmistrz Friedrichs kierując zaproszenie do przedstawicieli Gminy Mieroszów napisał: „Pragnę, aby to spotkanie robocze doprowadziło do zbudowania i rozwoju współpracy w dziedzinie przedsiębiorczości i turystyki między naszymi gminami”.

Podczas pobytu omawiane były następujące tematy:

1. Współpraca handlowa i usługowa pomiędzy przedsiębiorcami z Gminy Mieroszów i okolic, a przedsiębiorcami z gminy Friedland.
Burmistrz przedstawił możliwości naszych przedsiębiorców, które zostały porównane z oczekiwaniami właścicieli firm z Niemiec. Branżami najliczniej reprezentowanymi na spotkaniu były: branża budowlana, materiały budowlane, ogrodnictwo, usługi transportowe.

2. Zarządzanie zasobami gminnymi na przykładzie zarządzania gospodarką wodno-ściekową w Gminie Friedland oraz zarządzanie nieruchomościami w gminie Friedland.
Delegacja naszej gminy zapoznała się z inwestycjami prowadzonymi przez partnerskie miasto, otrzymała też niezbędne informacje o sposobie zarządzania produkcją, uzdatnianiem i zużyciem wody. Miała okazję poznać w jaki sposób funkcjonuje i inwestuje „Związek Wodny” stworzony przez 3 niemieckie gminy : Friedland, Neu-Eichenberg i Rosdorf.

3. Wspólna promocja turystyki i atrakcji gmin Frydlandzkich – utworzenie międzynarodowego portalu internetowego.
 

Burmistrz Andreas Friedrichs, Burmistrz Marcin Raczyński, Z-ca Burmistrza Rafał Dzimira z przedsiębiorcami z Friedlandu.
 
Zwieńczeniem spotkania we Friedlandzie będzie przyjazd niemieckich przedsiębiorców do Mieroszowa podczas, którego nasi goście będą mogli spotkać się z polskimi przedsiębiorcami. Została nawiązana także współpraca między „Związkiem Wodnym Line Sud”, a Urzędem Gminy w Mieroszowie. Przyszła współpraca polegała będzie na „wymianie fachowej” i pomocy doradczej ze strony doświadczonych pracowników niemieckiego przedsiębiorstwa.
Podczas spotkania omawiano także wspólne problemy dotyczące edukacji, szkolnictwa i finansowania rozwoju młodzieży. W rozmowach na ten temat brał udział prezes banku Sparkasse Goettingen pan Reiner Hald, który zaoferował ufundowanie 2 stypendiów językowych i praktyk dla młodzieży/studentów z Mieroszowa na terenie gm.Friedland.
W ramach wspólnych ustaleń Gmina Mieroszów wkrótce gościć będzie na praktyce jednego z urzędników Frydlandzkiego Magistratu, który pomagać będzie w pracach nad stworzeniem wspólnego portalu i przygotowaniem pobytu przedsiębiorców z Niemiec.

Burmistrz Marcin Raczyński podsumowując odwiedziny powiedział: „Spotkanie było bardzo owocne i przekonało mnie, że chęć współpracy i wymiany doświadczeń między naszymi gminami nie skończy się jedynie na słowach. Odwiedziny te są namacalnym rozwinięciem pomysłu, do którego aktywnie włączył się burmistrz Andreas Friedrichs. Partnerstwo ma pomóc przedsiębiorcom z naszych gmin, a także przyczynić się do rozwoju turystyki i ożywienia wymiany partnerskiej między wszystkimi frydlandzkimi gminami”.

 

Burmistrz Andresa Friedrichs , burmistrz Marcin Raczyński i dyr. Christoph Kraaibeek – „Związek Wodny Leine-Süd”. Przy stacji filtracji wody.