Spotkanie w Starej Kopalni dot. rewitalizacji zdegradowanych obszarów

12 lipca 2016

Spotkanie w Starej Kopalni dot. Rewitalizacji zdegradowanych obszarów.
-Remonty, odnowa części wspólnych wielorodzinnych bud, mieszkalnych

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) RPO WD 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 19 lipca 2016 r, godz. 10.00-15.00, Wałbrzych, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Wiadomości o spotkaniu:
http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/spotkanie-informacyjne-poddzialanie/