SPOTKANIE Z DYREKTOREM WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

9 marca 2017

W czwartek 9 marca we Wrocławiu burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński  spotkał się
z Panią Ewą Bojarczak, Dyrektorem Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Panem Jackiem Mozalewskim, Zastępcą Dyrektora d.s. Zarządzania Drogami i Mostami.

Pan burmistrz przywiózł ze sobą bardzo dobre wieści dla mieszkańców Kowalowej. W tym roku powstanie brakująca część chodnika łącząca Kowalową z Mieroszowem. Inwestycja obejmie także budowę nowej zatoki autobusowej oraz przebudowę już istniejącej przy pomniku. W miejscu tym powstanie także przejście dla pieszych.

Wśród dobrych informacji jest  również komunikat dla mieszkańców Unisławia Śląskiego.
W końcu wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego dotyczącego położenia niemal 2 km chodnika biegnącego wzdłuż drogi krajowej. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na rok 2018. W tym miejscu burmistrz pragnie gorąco podziękować Ministrowi Michałowi Dworczykowi za osobiste zaangażowanie dotyczące przyspieszenia rozpoczęcia tak długo wyczekiwanej inwestycji.

Kolejną inwestycją będzie przebudowa ul. Mickiewicza w Mieroszowie na odcinku od mostu (ul. Hoża) do wylotu w stronę granicy. Zniknie kostka brukowa i pojawią się nowe miejsca parkingowe.