Spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w dniu 5 marca 2019r. o godzinie 12.00

18 lutego 2019

Dnia 5 marca 2019 r. o godz. 12.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie przy Pl. Niepodległości 1 (II piętro) odbędzie się spotkanie, które będzie miało na celu przedstawienie zadań i programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na spotkaniu przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu będzie przekazywać informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania do:

  • likwidacji barier architektonicznych,
  • likwidacji barier technicznych,
  • likwidacji barier w komunikowaniu się,
  • turnusów rehabilitacyjnych,
  • przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
  • sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych,
  • pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w ramach którego osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem mogą ubiegać się o pomoc w ramach dwóch modułów.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.