Środki zewnętrzne na zagospodarowanie szlaków turystycznych oraz wykonanie materiałów promocyjnych

19 października 2018

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek Gminy Mieroszów pn. ,,Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim” złożony do Euroregionu Glacensis został zatwierdzony do dofinansowania przez Euroregionalny Komitet Sterujący.

Projekt przewiduje wykonanie i montaż małej architektury turystycznej przy szlakach na terenie Gminy Mieroszów. Planuje się także wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych zawierających adresy miejsc noclegowych na terenie Gminy Mieroszów, informacje o atrakcjach turystycznych przedstawiających potencjał przyrodniczy i kulturowy pogranicza broumovsko-mieroszowksiego.

Realizacja zadania rozpocznie się już w przyszłym roku.Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 17 783,34 EUR.

Zatwierdzona wartość dofinansowania z EFRR wynosi 15 115,83 EUR.