Startuje projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych”

29 czerwca 2020
?Szanowni Państwo,
✅Startuje projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych”.
‼️GMINA MIASTO ŚWIDNICA Lider projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” –
OGŁASZA NABÓR W TRYBIE KONKURSU WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTÓW DLA OBSZARU OBEJMUJĄCEGO TEREN GMINY MIEROSZÓW ‼️dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.
✅Projekt zakłada dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem ekologicznym,
✅Wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów: ▶️jednak nie więcej niż 10 tys. zł dla mieszkań
▶️i 25 tys. zł dla domów jednorodzinnych.
✅Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:
☑️osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych,
☑️osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych
☑️oraz wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).
?Termin składania wniosków o udzielenie grantów:
od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.
✅Miejsce składania wniosków:
Urząd Miejski w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, Biuro Obsługi Klienta (pok. nr 1)
UWAGA ‼️ O wyborze wniosków do dofinansowania
nie decyduje kolejność zgłoszeń ‼️
☎️ ☎️Zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, Referat Rozwoju pok. nr 3 w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
w dni tygodnia: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00 – 14.00 tel: ☎️74 303 00 06, e-mail: wymianakotlow@mieroszow.pl
✅Pełna wersja ogłoszenia oraz formularze wniosków znajdują się na stronie:
www.wymianakotlow.pl
✅Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na ww stronie.
 
https://bip.mieroszow.pl/wymiana-kotlow-dofinansowanie
 
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Ogloszenie.pdf
 
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_realizacji_projektu_grantowego.pdf
 
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Kryteria_wyboru_Grantobiorcow.pdf
 
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/schemat_-_wybor_formularza.docx
 
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Wskazniki_realizacji.pdf
 
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Pelna_wersja_ogloszenia_o_przystapieniu_do_realizacji_projektu_grantowego_-_obowiazuje_od_dnia_13072020r.pdf
 
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Informacja_o_zmianach_w_ogloszeniu_o_przystapieniu_do_realizacji_projektu_grantowego_Gmina_Mieroszow.pdf
 
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Pelna_wersja_ogloszenia_o_przystapieniu_do_realizacji_projektu_grantowego_-_obowiazuje_od_dnia_28.09.2020_r.pdf
 
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Informacja_o_zmianach_w_ogloszeniu_o_przystapieniu_do_realizacji_projektu_grantowego_Gmina_Mieroszow_28.09.2020_r.pdf

Burmistrz

Andrzej Lipiński

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja