Stypendia dla najlepszych

23 września 2016

W dniu 21 września 2016 roku Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Chmielnicką mieli zaszczyt wręczyć uczniom placówek oświatowych Gminy Mieroszów Certyfikaty Stypendialne za bardzo wysokie wyniki w nauce. Na spotkanie zorganizowane w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego przybyli wszyscy stypendyści wraz z rodzicami.

Stypendia za II semestr roku szkolnego 2015/2016, na podst. § 1 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 3, § 3 ust. 4 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LI/252/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia zasad przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mieroszów otrzymali:

z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie:

 • Nikola Busz,
 • Oliwia Głodek,
 • Donata Krajewska,
 • Kacper Woszczek,
 • Kamil Różnowicz;

z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej:

 • Filip Maślankiewicz
 • Bartłomiej Szpargała,
 • Michał Gruszka,
 • Wojciech Szwarczyński;

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku:

 • Hanna Marciniuk;

z Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego:

 • Katarzyna Garnecka,
 • Weronika Gierczak.