Święto Straży Granicznej – 16.05.2020

18 maja 2020

?Z okazji Święta Straży Granicznej obchodzonego 16 maja, składamy wszystkim Strażnikom i Funkcjonariuszom najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za ofiarność, trud oraz profesjonalizm prezentowany w służbie ‼

?Straż Graniczna realizuje ważną misję, chroniąc granice, troszcząc się
o bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego, zwłaszcza w czasie trwającej epidemii. Każdy dzień stawia przed Wami bardzo odpowiedzialne zadania i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań.

?Niech to święto będzie okazją do podkreślenia Waszej roli, zaangażowania i wysiłku, jaki wkładacie w wypełnianie swoich zawodowych obowiązków.

‼Życzymy wytrwałości, wielu sukcesów, satysfakcji i zadowolenia z pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym!!!

Radni Gminy Mieroszów
Burmistrz Andrzej Lipiński