Sytuacja epidemiczna w Gminie Mieroszów – 08.07.2020

9 lipca 2020

?Zgodnie z informacjami pozyskanymi z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wałbrzychu, na dzień dzisiejszy w Gminie Mieroszów jest 6 osób objętych kwarantanną.

Nadal przestrzegajmy zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Burmistrz Andrzej Lipiński