Szkoła. MCK. Seniorzy

5 kwietnia 2018

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Renowacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Sportowej. Przystosowanie lokalu i stworzenie miejsca spotkań dla seniorów przy ul. Wolności. To tylko niektóre inwestycje, których realizację lub jej rozpoczęcie gmina zaplanowana na ten rok.

Termomodernizacja budynku szkoły to drugi etap prac. Pierwszy obejmował m.in. poprawę efektywności energetycznej budynku poprzez działania termomodernizacyjne, zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej budynku. Zmodernizowano systemy grzewcze, zarządzania energią cieplną i elektryczną, wymieniono oświetlenie wewnętrzne, okna, zmodernizowano kotłownię.

Teraz docieplone zostaną ściany zewnętrzne i dach. Prace obejmą też renowację drzwi i wykonanie elewacji.

Projekt został dofinansowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w 85% .Pierwszy etap prac zakończonych w 2017 roku to koszt ponad miliona złotych, z czego ponad 175 tysięcy złotych to środki własne gminy.

Wartość całej inwestycji to ponad 2 miliony złotych.

Renowacji doczeka się też budynek Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Sportowej. W lutym przygotowane i wysłane zostało zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Inwestycja została podzielona na trzy części:

  • wykonanie instalacji gazowej do pomieszczenia kuchni wraz z dostosowaniem pomieszczenia kuchni i urządzeń do odbioru gazu ziemnego
  • docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie dachu z wymianą pokrycia (wzmocniona zostanie konstrukcja, obmurowane będą kominy, wymieniona zostanie instalacja odgromowa oraz wykonana izolacja)
  • remont centralnego ogrzewania , wykonanie kotłowni z piecem na gaz, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, remont pomieszczeń (malowanie ścian, sufitów, wykonanie okładzin, wymiana stolarki wewnętrznej)

Planowane wydatki na 2018 rok, to 90 tysięcy złotych.

W planach inwestycyjnych jest też coś dla seniorów. Gmina planuje przebudować pomieszczenia budynku przy ul. Wolności. W ramach działania „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” powstanie miejsce spotkań dla lokalnej społeczności z przeznaczeniem i przystosowaniem lokalu dla seniorów. Po remoncie powstaną: kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie do odpoczynku, sala spotkań, WC z prysznicem. Prace remontowe obejmą: wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych, wykonanie pompy ciepła i ogrzewania podłogowego, wymianę stolarki drzwiowej , oświetlenia, ogrzewania, wymianę okładzin i posadzek, malowanie pomieszczeń, biały montaż z wyposażeniem pomieszczeń w meble oraz sprzęt RTV i AGD, roboty murarskie i wykończeniowe. Pomieszczenia będą tez przystosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne

Na zadanie gmina planuje pozyskać 85% dofinansowania w ramach ZIT AW. W tym roku powstać ma pełna dokumentacja projektowa, na którą wydano ok. 30 tysięcy złotych.