Szóstoklasiści z Sokołowska uzyskali najwyższy poziom nauczania

5 czerwca 2016

Szóstoklasiści z Sokołowska uzyskali najwyższy poziom nauczania – ocena Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki sprawdzianu, który odbył się
5 kwietnia 2016 roku. Niektórzy uważają, że sprawdzian jest formalnością, ale wielu naszych uczniów z niecierpliwością oczekiwało 24 maja, czyli dnia ogłoszenia wyników, ponieważ są one często przepustką do wymarzonych gimnazjów.

Tegoroczni szóstoklasiści byli ostatnim rocznikiem, który musiał  przystąpić do sprawdzianu i drugim, który uczył się według nowej podstawy programowej. Test był podzielony na dwie części. Pierwsza część obejmowała zadania z polskiego i matematyki. Druga sprawdzała znajomość języka obcego. Całość trwała 80 minut. Sprawdzian składał się z zadań zamkniętych i otwartych.

Nasi uczniowie zdali swój pierwszy „egzamin” doskonale!!!

UZYSKALI 9 STANIN – NAJWYŻSZY POZIOM NAUCZANIA W CZĘŚCI   I

ŚREDNI WYNIK SZKOŁY Z CZĘŚCI   I    WYNIÓSŁ   80,5%

język polski: 79% (gmina 67%, województwo 70%),
matematyka: 81,5% ( gmina 56,6%, województwo 52,5%),

UZYSKALI 9 STANIN – NAJWYŻSZY POZIOM NAUCZANIA W CZĘŚCI   II

ŚREDNI WYNIK SZKOŁY Z CZĘŚCI   II   WYNIÓSŁ   89,5%

(gmina 66,7%, województwo 71,6%)

 Są to wyniki przewyższające średnie wyniki uzyskane przez Gminę Mieroszów o  18,5% pkt., powiat wałbrzyski, miasto Wałbrzych, a także województwo dolnośląskie o  19%.

To prestiżowe pierwsze miejsce wśród szkół w gminie Mieroszów utrzymuje się od początku przeprowadzania sprawdzaniu.

Na ten sukces uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego pracują od lat. To na pewno zasługa zwiększonej liczby godzin z poszczególnych przedmiotów realizowanych w ramach godzin wynikających z art. nr 42 KN:  kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, a przede wszystkim indywidualizacji pracy z uczniem.

Ogromne gratulacje dla wszystkich uczniów, którzy uzyskali tak wspaniałe wyniki, dla nauczycieli oraz rodziców!