Termomodernizacja wielorodzinnego zasobu mieszkaniowego

29 sierpnia 2016

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW RPO WD 2014-2020 (Schemat B i C).

Zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursów zapraszamy na spotkanie:

Miejsce i termin spotkania:
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych, ul. Wysockiego 29

06 września 2016r., w godzinach 10.00-15.00;
rejestracja uczestników od godziny 9.45

Link do ogłoszenia o spotkaniu » kliknij tutaj