Trening Systemu Wczesnego Ostrzegania w dniu 1 sierpnia 2022r.

1 sierpnia 2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 196 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r., o godz. 17:00, na terenie Gminy Mieroszów, zostanie wyemitowany z wykorzystaniem wszystkich posiadanych syren alarmowych sygnał alarmowy – ogłoszenie alarmu ( modulowany dźwięk syreny) trwający jedną minutę.
Wyemitowanie sygnału akustycznego będzie jednocześnie upamiętniało 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Burmistrz Mieroszowa
/-/ Andrzej Lipiński