Uchwała budżetowa 2020 roku zatwierdzona.

20 grudnia 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy!

Czuję się zobowiązany i śpieszę poinformować, że w dniu dzisiejszym podczas obrad Rady Miejskiej Mieroszowa została zatwierdzona Uchwała Budżetowa na rok 2020, jak i przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2029, za co dziękuję wszystkim Radnym.
Podczas dzisiejszej, ostatniej w tym roku Sesji Rady Miejskiej zaprezentowałem inwestycje 2019 roku – za które chcę podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację tych projektów.

 Zachęcam Państwa do zapoznania się z nimi i obejrzenia prezentacji.
Burmistrz Andrzej Lipiński

 

Inwestycje 2019 roku – prezentacja.