Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji w 2019 roku

5 lutego 2019
Numer Tytuł Pliki do pobrania
26 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Uchwała
27 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/75/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Uchwała
Załącznik 1
28 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mieroszów Uchwała
29 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieroszów Uchwała
30 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020 Uchwała
31 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów na lata 2019-2021 Uchwała
32 w sprawie powołania Komisji Statutowej Uchwała
33 w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Mieroszowie Uchwała
34 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na I półrocze 2019 rok Uchwała