Uczeń PSP w Mieroszowie zajął I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci

6 czerwca 2018

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie wzięli udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych w prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Prace były oceniane w II kategoriach wiekowych 0-III i IV –VI. W konkursie bierzemy udział od kilku lat a w bieżącym konkursie plastycznym uczestniczyło 18 uczniów z naszej szkoły.
Dnia 4.06.2018r. Kierownik KRUS-u Pan Bartłomiej Grzegorczyk wraz z Panią Dorotą Skibską Radną Rady Miejskiej Gminy Mieroszów na uroczystym apelu w szkole wręczył uczniowi klasy VI Adamowi Chowankowi cenną nagrodę za zajęcie I miejsce w konkursie, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Na spotkaniu również byli obecni rodzice Adasia. Gratulujemy!