Uczestniczymy w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

23 września 2021

Uczestniczymy dziś w organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego spotkaniu Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Tematem problematycznym pozostają kwestie określenia celów do 2030 r. w zakresie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii oraz

Deklaracja o nieotwieraniu nowych kopalń w regionie.

#JustTransitionFund