Ukończenie kolejnej inwestycji GDDKiA

11 grudnia 2020

Kolejna inwestycja GDDKiA Rejon Wałbrzych na ukończeniu chodnik przy ul. Wałbrzyskiej. Dziękujemy ?