„Umiem pływać” po raz czwarty

27 lutego 2018

Radość, zabawa, rozwój i edukacja. Już po raz czwarty Gmina Mieroszów będzie uczestniczyć w projekcie „Umiem pływać” realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W ramach projektu, którego celem jest upowszechnienie nauki pływania, dla uczniów szkół podstawowych odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe, umożliwiające aktywne spędzanie czasu wolnego, pozalekcyjnego. Popularyzacja sportu i stworzenie najmłodszym możliwości jego uprawiania to skuteczny i niezbędny element edukacji i wychowania młodego pokolenia.

Gmina Mieroszów dbając o rozwój dzieci od samego początku, czyli od 2015 roku uczestniczy w powyższym projekcie. Korzyści wynikające z uczestnictwa to przede wszystkim nabycie podstawowych umiejętności pływania, rozwijanie się i podnoszenie sprawności fizycznej, zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym i prowadzenia aktywnego, zdrowego trybu życia przez najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Mieroszów zgłosiła chęć uczestnictwa w projekcie i tym samym już po raz czwarty zakwalifikowała się do jego realizacji.
A to oznacza, że na naszych uczniów będą czekać – zabawa, połączona z edukacją.

W tym roku projekt obejmie 3 grupy, czyli 45 dzieci. Zajęcia będą odbywały się na krytej pływalni MCKF w Kamiennej Górze.