UWAGA MIESZKAŃCY

11 października 2019

Uprzejmie informujemy, że w związku z przystąpieniem do prac polegających na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika i jezdni ulicy Mickiewicza w Mieroszowie (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hożą do skrzyżowania z ulicą Przejazd), od dnia 12.10.2019 r. (sobota) przewiduje się czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Planowany termin zakończenia w/w robót to 29.11.2019 r.