WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW.

12 marca 2020

W związku z ustaleniami podjętymi na dzisiejszym posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przekazujemy do zapoznania i stosowania zarządzenie Burmistrza Mieroszowa:

1. Instytucje gminne w Mieroszowie: Urząd Miejski https://bip.mieroszow.pl/kontakt-telefony ,
Ośrodek Pomocy Społecznej www.ops.mieroszow.pl oraz spółka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie Sp z o.o. www.zgkimmieroszow.pl ograniczają bezpośredni kontakt z klientami. Klienci będą przyjmowani tylko w godzinach od 10.00 do 12.00 – w miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub elektroniczną.

2. Od 12 marca przez dwa dni placówki oświatowe będą pełnić funkcje opiekuńcze, a od poniedziałku 16 marca do 25 marca br będą zamknięte.

3. Informacje o zasadach przyznawania i wypłacania zasiłków opiekuńczych dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi w okresie zamknięcia placówek znajdą Państwo na stronie www.zus.pl , tel. 22 560 16 00.

4. Zawieszone zostają zajęcia w Mieroszowskim Centrum Kultury oraz nieczynne będą biblioteki do odwołania.

5. Zaleca się odwołanie imprez i spotkań w świetlicach wiejskich.

6. Niepubliczny Zaklad Opieki Zrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego
tel 74 8458272 oraz Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Tellmed S.C. tel 74 8458 353
są czynne w godzinach 8.00-18.00, a wizyty umawianie są po wcześniejszym kontakcie.
7. Połączenie autobusowe Wałbrzych – Mezimesti zmienia kurs i będzie kończyć swój kurs w Golińsku.