WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE KORONAWIRUSA!!

10 marca 2020

Szanowni Państwo.
Zgodnie z dzisiejszymi informacjami po posiedzeniu Rządowego Zespołu Kryzysowego przekazanymi przez Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącymi odwołania wszystkich imprez masowych, podjąłem decyzję o czasowym odwołaniu wydarzeń i imprez organizowanych przez miasto.
Informacje przekazane przez właściwe służby w Mieroszowie nie potwierdzają stwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem. Obserwując rozwój sytuacji, uznałem, że ze względów bezpieczeństwa, a przede wszystkim profilaktyki, trzeba podjąć taką decyzję.
Wszystkie sobotnie zajęcia organizowane w ramach Uniwersytetu III Wieku zostają czasowo odwołane. Mieroszowskie Centrum Kultury poda nowy harmonogram zajęć w najbliższym czasie.
Imprezy i wydarzenia gromadzące większe grupy osób odwołane są do końca marca bieżącego roku, ale termin ten jest uzależniony od rozwoju sytuacji na terenie naszego województwa.
Szczególną troskę kieruję w stronę osób, które borykają się z chorobami przewlekłymi jak i w stronę seniorów – jest to bowiem grupa najbardziej zagrożona.
Na naszych stronach internetowych zamieszczone są wszelkie pomocne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych.
Rekomenduję ograniczenie przebywania w miejscach publicznych oraz stosowanie zasad higieny.

Burmistrz #AndrzejLipiński.