Ważne informacje dot. kwarantanny oraz dla osób pracujących w Republice Czeskiej

26 marca 2020

?Kwarantanna domowa. Z czym się wiąże?
?Ważne informacje dla osób pracujących w Republice Czeskiej:
Od 15 marca 2020 r. obowiązkową kwarantanną objęte są wszystkie osoby wracające z zagranicy, natomiast od 27 marca 2020 r. kwarantanną zostaną objęte również osoby, które pracują w przygranicznych zakładach pracy ❗ ❗ ❗
Osoba pracująca u czeskiego pracodawcy, która będzie przekraczała polską granicę dnia 27 marca 2020 r. będzie zobowiązana do przestrzegania 14-to dniowej kwarantanny obejmującej także jej najbliższych.
Zgodnie z telefonicznymi informacjami pozyskanymi z PSSE w Wałbrzychu istnieje możliwość złożenia wniosku do sanepidu w Wałbrzychu, w celu uzyskania „przepustki” dla osób, które mimo zagrożenia chcą nadal pracować.
Do pisma należy dołączyć skan umowy o pracę (w języku polskim), wskazać PESEL, imię i nazwisko osoby (jeżeli sposób postępowania ulegnie zmianie będziemy Państwa informować o sytuacji).
Z kwarantanną wiążą się następujące zasady:
– całkowity zakaz opuszczania miejsca, w którym ją odbywamy – nawet, gdy osoba czuje się dobrze i nie przejawia żadnych objawów choroby.
– dotyczy to również wizyt u lekarza, wyjść do sklepu, spacerów w psem. Ważne jest, aby zastosować niezbędne środki bezpieczeństwa – m.in. przestrzeganie zakazu bezpośredniego kontaktu między domownikami a osobą przebywającą w kwarantannie i przestrzeganie wszystkich zasad higieny. Jeśli kwarantannę domową musimy spędzić w mieszkaniu, dzieląc na przykład łazienkę z pozostałymi domownikami, wówczas zasadom kwarantanny domowej podlegają wszystkie osoby.
– u osoby odbywającej kwarantannę zakazane są również odwiedziny.
– aby to bezpieczeństwo było skutecznie zapewnione policjanci sprawdzają miejsca pobytu osób przebywających w kwarantannie. Za złamanie kwarantanny może zostać nałożona grzywna do 30 tysięcy złotych!!!
Najważniejsze, aby w trakcie kwarantanny stale przebywać we wskazanym miejscu. To kwestia nie tylko odpowiedzialności, ale i solidarności. Wszystkim nam powinno zależeć na swoim i naszych bliskich zdrowiu.
W weryfikacji przestrzegania tych zasad pomagają funkcjonariusze policji. W czasie kwarantanny mogą nas odwiedzić w dowolnym momencie. Można też ściągnąć aplikację Kwarantanna domowa.
Burmistrz Andrzej Lipiński.