Weź udział w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”

31 lipca 2017

Do 30 września br. można wziąć udział w kolejnej edycji konkursu grantowego realizowanego przez Fundację Banku Zachodniego „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu: zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko
i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami, poprawy jakości życia.

Spośród zgłoszonych Projektów, Komisja Konkursowa wybierze 100 najlepszych Projektów, które
otrzymają granty.

W tym roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczyła pół miliona złotych.
20 grantów o wartości 8.000 zł
23 grantów o wartości 6.000 zł
31 grantów o wartości 4.000 zł
26 grantów o wartości 3.000 zł

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: http://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/