Wieża widokowa na Lesistej Wielkiej – dokumentacja projektowa

28 marca 2016

Gmina Mieroszów podpisała umowę na realizację projektu pn.:

Wieża widokowa na Lesistej Wielkiej – dokumentacja projektowa.
nr PL. 3.22/3.3.02/14.04439.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wieży widokowej na Lesistej Wielkiej o następujących parametrach:

  • 1. podstawa: 8,0-9,0/8,0-9,0.
  • 2. wysokość całkowita: 24,00-25,00 m.
  • 3. wysokość górnej platformy: 20,00-20,50 m.
  • 4. powierzchnia górnej platformy: 30,00-35,00 m2.
  • 5. Konstrukcja drewniana, fundamenty betonowe.

Dokumentacja projektowa obejmie: projekt budowlany, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, decyzje i uzgodnienia w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne oraz pozwolenie na budowę. Elementem dokumentacji będzie również mapa.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza broumovsko-mieroszowskiego poprzez stworzenie wspólnej polsko-czeskiej oferty wzmacniającej jego konkurencyjność.

Obiekt na, którego potrzeby zostanie opracowana dokumentacja, zlokalizowany będzie na szczycie Lesistej Wielkiej w Kowalowej. Jest to doskonały punkt widokowy na Karkonosze, Sudety, Góry Stołowe oraz pogranicze polsko-czeskie i okoliczne miejscowości. Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji w ramach projektu flagowego „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy” lub przy współudziale innych środków finansowych w perspektywie 2014-2020.

Przedsięwzięcie stanowić będzie kontynuację działań zrealizowanych z partnerem czeskim Miastem Mezimesti zmierzających do poprawy atrakcyjności turystycznej regionu.