Wsparcie dla Ukrainy

8 marca 2022

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z licznymi zapytaniami z Państwa strony jak i chcąc jak najlepiej wesprzeć Ukraińców w walce o wolność otworzyliśmy specjalny rachunek bankowy dedykowany wpłatom na rzecz Wsparcia dla Ukrainy:

 
NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT:
59 8395 0001 0021 8115 2000 0042
 
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze z dopiskiem „WSPARCIE DLA UKRAINY”.