WSPÓLNE LEPIENIE I JEDZENIE PIEROGÓW I USZEK

28 listopada 2019

Zbliża się cudowny czas
Kiedy głód się wzmaga w nas ?
Chcemy lepić i zajadać ?
I życzenia sobie składać ?
Wszystko razem połączymy –
Na Jarmarku coś stworzymy ?

Będą uszka i pierogi.
Wszyscy lepić będą mogli ‼ ‼
A następnie wszystko zjemy
Za obecność dziękujemy ‼

Zapraszamy serdecznie 14 grudnia, o godz.14.00 na mieroszowski Rynek WSZYSTKICH mieszkańców Gminy Mieroszów, małych i dużych  ? ? ? ?
Grupa nieformalna „Swojskie wyroby”.
Gmina Mieroszów

Burmistrz Andrzej Lipiński
Mieroszowskie Centrum Kultury