Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym

30 października 2018

Osoby przejeżdżające przez miejscowość Kowalowa zastanawiają się może co to za urządzenie ustawione zostało nad rzeką Ścinawką. Wyjaśniamy, że w ramach polsko-czeskiego projektu „Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiolowym” zamontowane zostało urzadzenie do pomiaru stanu wody rzeki Ścinawki, przepływającej przez gminę Mieroszów, a dalej przez Republikę Czeską, by w miejscowości Tłumaczów wpłynąć znowu do Polski.
Pomiary z tego urzadzenia będą udostępniane na stronie internetowej czeskiego Regionalnego Serwisu Informacji Hydrologicznej https://cidla.mopos.cz/

Serwis ten dostarcza aktualnych informacji na temat poziomu wody na wybranych ciekach wodnych, a także informacji o opadach, temperaturze i wilgotności w wybranych regionach. Informacje są przekazywane do systemu z czujników powierzchni, mierników opadów deszczu i stacji meteorologicznych zlokalizowanych w monitorowanych lokalizacjach.

Dzięki zamontowanemu w gminie Mieroszów urządzeniu możliwy będzie monitoring stanu rzeki Ścinawka, szczegolnie ważny w okresie przyrostu wody w stanach kryzysowych, a przez to wcześniejsze przeprowadzenie akcji ostrzegawczych.

Projekt pn.: „Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiolowym” zrealizowany został dzięki współpracy następujących gmin: Gmina Mieroszów, Gmina Radków, Mĕsto Mezimĕstí, Obec Otovice.

W ramach projektu przeprowadzone zostały również szkolenia dla Ochotniczych Strazy Pożarnych z Polski i Czech, wydane zostały materiały informacyjne, a także zakupiony został potrzebny sprzęt do przeprowadzenia akcji ratowniczych.

Projekt Nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000900 pn.: „Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska