Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym

15 grudnia 2017

Gmina Mieroszów została partnerem projektu pn.: „Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym” realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Projekt będzie realizowany w 2018 r. razem z gminami partnerskimi po stronie czeskiej: Meziměsti, Otovice oraz po stronie polskiej z Gminą Radków.

Głównym celem projektu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej jest uzyskanie wczesnych informacji o stanie wody na rzece Ścinawce umożliwiających poinformowanie mieszkańców po obu stronach granicy w sytuacjach krytycznych. Projekt przyczyni się także do zintensyfikowania wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń między zespołami ratowniczymi z Polski i Republiki Czeskiej.

Projekt partnerski przewiduje m.in.: zakup specjalistycznego sprzętu technicznego dla prowadzenia akcji ratunkowej w wypadku powodzi, szkolenia i wspólne ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także zakup urządzenia pomiarowego do przekazywania informacji o stanie wody rzeki Ścinawki.
Zakupione przez Gminę Mieroszów urządzenie pomiarowe umieszczone zostanie w Kowalowej przy rzece Ścinawce. Odczyty z urządzenia, poprzez system GSM, informować będą specjalistyczne służby o zbliżającym się zagrożeniu.

Całkowita wartość projektu partnerskiego wyniesie 196 894,57 EUR, pozyskane dofinansowanie 167 360,30 EUR