WSPOMÓŻ ZAKUP DEFIBRYLATORA DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEROSZOWIE

25 lutego 2018

Szanowni Mieszkańcy!

Prosimy o wsparcie i pomoc w zbiórce na rzecz zakupu defibrylatora niezbędnego do ratowania ludzkiego życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie.

Razem możemy więcej!

Wystarczy wejść na stronę i dokonać wpłaty, liczy się każda złotówka    https://zrzutka.pl/ehkhkp


AED

Po odpowiednim przymocowaniu elektrod do urządzenia oraz pacjenta defibrylator AED rozpocznie analizowanie stanu osoby poszkodowanej. Jeśli uzna, że jest potrzebna defibrylacja poinstruuje wszystkie osoby o konieczności odsunięcia się na bezpieczną odległość (około 1 metra).

Defibrylacja to nic innego jak podanie pacjentowi odpowiedniej dawki wyładowanie eklektycznego w celu unormowanie pracy serca. Oczywiście wyładowanie nie może być za duże ani za małe. Dlatego też Europejska Rada Resuscytacji wydała zalecenia, aby urządzenia podawały odpowiednią dawkę wyładowania.

AED to Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (z ang. Automated External Defibrillator). AED posiada trzy bardzo istotne funkcje. Po pierwsze analizuje stan pacjenta na miejscu zdarzenia, po drugie w przypadku gdy pacjent nie daje oznak życia przeprowadza defibrylację i po trzecie instruuje osoby udzielające pomocy co mają w danej chwili zrobić.

Do niedawna AED mogły używać tylko osoby do tego uprawnione np. ratownik medyczny. Od momentu, gdy AED stało się urządzeniem naprawdę łatwym w użyciu, zmieniono prawo i z urządzenia tego mogą korzystać osoby nawet nie przeszkolono w tym zakresie. AED jest aktualnie tak skonstruowane, że w sposób „łopatologiczny” przekazuje instrukcje osobie udzielającej pomocy.

 

Nagłe zatrzymanie akcji serca jest obecnie najczęstszą przyczyną zgonu. Ofiarami padają nie tylko osoby starsze, ale również ludzie w sile wieku, głównie mężczyźni. Ryzyko nagłego zgonu w przedziale wiekowym 15-59 lat jest w Polsce dużo wyższe, niż w krajach Europy Zachodniej. Dlatego, biorąc przykład z naszych sąsiadów, należy podjąć działanie mające na celu zmniejszenie odsetek zgonów.

Nagłe zatrzymanie akcji serca nie polega na jego unieruchomieniu, a na nieprawidłowym funkcjonowaniu. Serce zaczyna pracować w szybki, nieskoordynowany sposób, który uniemożliwia pompowanie krwi do mózgu i innych narządów. Zwykła akcja resuscytacyjna (sztuczny oddech i masaż zewnętrzny serca) nie wystarczy do przywrócenia normalnej akcji serca. Niezbędne jest zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), czyli urządzenia, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego, analizuje rytm serca i jeśli jest to konieczne wyzwala impuls elektryczny. Impuls przepływając przez mięsień sercowy przywraca jego prawidłową pracę.

Defibrylator znajduje się w każdym ambulansie razem z wykwalifikowanym zespołem Ratownictwa Medycznego. Niestety czas dotarcia fachowej pomocy do poszkodowanego, wydłużany chociażby przez ruch uliczny, jest niejednokrotnie zbyt długi w sytuacji, gdy szanse przeżycia spadają w każdej minucie. Rozwiązaniem jest zwiększenie dostępności AED, poprzez wyposażenie w nie straż pożarną, policję, straż miejską, ale także umieszczenie ich w miejscach publicznych, przedsiębiorstwach, placówkach szkoleniowych, gdzie będą mogły być użyte przez przeszkolone osoby.