Wybory na sołtysa w Sołectwie Sokołowsko

26 kwietnia 2019

W dniu wczorajszym, tj. 25 kwietnia 2019 r. w Sokołowsku odbyły się wybory na sołtysa i rady sołeckiej. O funkcję gospodarza sołectwa rywalizowało trzech kandydatów: Pan Janusz Zubkiewicz (3 głosy), Pan Dariusz Rudzki (48 głosów) oraz Pani Zofia Przygoda, która otrzymując 82 głosy została nową Panią Sołtys Sokołowska.

W skład Rady Sołeckiej weszli: Pan Marcin Fila – Przewodniczący (56 głosów), Pani Irena Sindrewicz (61 głosów) oraz Pan Grzegorz Lektarski (50 głosów).

Dziękuję mieszkańcom Sokołowska za tak liczne przybycie, a nowo wybranej Pani Sołtys oraz Radzie Sołeckiej gratuluję serdecznie, oraz życzę sukcesów i pomyślnej współpracy z Gminą.

Burmistrz Andrzej Lipiński.