Wybory na sołtysa w Sołectwie Unisław Śląski

17 kwietnia 2019

W dniu 15 kwietnia odbyły się – kolejne już w naszej gminie wybory na sołtysa. 

Tym razem walczyły 2 mieszkanki Unisławia Śląskiego: Pani Dorota Skibska oraz Pani Iwona Bandurska – Szewczyk. 

Wybory wynikiem 94 do 70 wygrała radna Rady Miejskiej Iwona Bandurska – Szewczyk. W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane: Pani Anna Macuk (87 głosów), Pani Justyna Świerk (74 głosy) oraz Pani Róża Ćwik (73 głosy). 
Dziękuję mieszkańcom Unisławia Śląskiego za liczne przybycie, a nowo wybranej Pani Sołtys oraz Radzie Sołeckiej serdecznie gratuluję, oraz życzę sukcesów i dalszej owocnej współpracy z Gminą.

Burmistrz Andrzej Lipiński i Mieroszowskie Centrum Kultury.