Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Mieroszowa.

16 lutego 2017

Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem Nr 24 z dnia 30 stycznia 2017 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Mieroszowa w okręgu wyborczym nr 7 w związku z wygaśnięciem mandatu Pani Katarzyny Sobkowicz, stwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/167/2017 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 stycznia 2017 r. oraz wyznaczył datę wyborów na niedzielę 23 kwietnia 2017 r.
W okręgu wyborczym nr 7 wybiera się 1 radnego. Kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia określa terminy wykonania czynności wyborczych.
Informacje dotyczące wyborów uzupełniających są publikowane na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie
w zakładce wybory.