Wymiana kotłów w gminie Mieroszów.

13 listopada 2018

W dniu 30 października 2018 roku Gmina Mieroszów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa środowiska naturalnego w Gminie Mieroszów poprzez zmianę systemu ogrzewania”.

Projekt obejmuje wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne kotły gazowe, elektryczne oraz kotły na paliwa stałe lub biomasę co najmniej klasy 5.

W wyniku realizacji zadania zostanie zlikwidowanych około 40 szt. starych nieekologicznych źródeł ciepła co przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 600 tysięcy złotych, natomiast dofinansowanie przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki wynosi 300 tysięcy złotych.
Strona internetowa WFOŚiGW: www.wfosigw.wroclaw.pl

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”