Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

28 września 2020

?Szanowni Państwo,

✅Startuje projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych”:

‼️GMINA MIASTO ŚWIDNICA Lider projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” OGŁASZA NABÓR W TRYBIE KONKURSU WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTÓW DLA OBSZARU OBEJMUJĄCEGO TEREN GMINY MIEROSZÓW  ‼️dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

✅Projekt zakłada dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem ekologicznym,

✅Wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów: 

▶️jednak nie więcej niż 10 tys. zł dla mieszkań
▶️i 25 tys. zł dla domów jednorodzinnych.

✅Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

☑️osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych,
☑️osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych
☑️oraz wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

?Termin składania wniosków o udzielenie grantów:
od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

✅Miejsce składania wniosków:
Urząd Miejski w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, Biuro Obsługi Klienta (pok. nr 1)

UWAGA ‼️ O wyborze wniosków do dofinansowania
nie decyduje kolejność zgłoszeń ‼️

☎️ ☎️Zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, Referat Rozwoju pok. nr 3 w okresie od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r.
w dni tygodnia: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00 – 14.00 tel:

  ☎️74 303 00 06, e-mail: wymianakotlow@mieroszow.pl

✅Pełna wersja ogłoszenia oraz formularze wniosków znajdują się na stronie:

Jak uzyskać dofinansowanie

✅Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na ww stronie.

Burmistrz Andrzej Lipiński

Ogłoszenie (PDF):
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Ogloszenie.pdf

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu
grantowego – wersja archiwalna z dnia 29.06.2020 r. (PDF)
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_realizacji_projektu_grantowego.pdf

Kryteria wyboru Grantobiorców (PDF)
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Kryteria_wyboru_Grantobiorcow.pdf

Schemat – wybór formularza (DOCX)
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/schemat_-_wybor_formularza.docx

Wskaźniki realizacji (PDF)
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Wskazniki_realizacji.pdf

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego – wersja archiwalna z dnia 13.07.2020 r.:

https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Pelna_wersja_ogloszenia_o_przystapieniu_do_realizacji_projektu_grantowego_-_obowiazuje_od_dnia_13072020r.pdf

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego – obowiązuje od dnia 28.09.2020 r. (PDF):

https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Pelna_wersja_ogloszenia_o_przystapieniu_do_realizacji_projektu_grantowego_-_obowiazuje_od_dnia_28.09.2020_r.pdf

Informacja o zmianach w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego Gmina Mieroszów (PDF):
https://bip.mieroszow.pl/_downloads/wymiana_kotlow/Pelna_wersja_ogloszenia_o_przystapieniu_do_realizacji_projektu_grantowego_-_obowiazuje_od_dnia_28.09.2020_r.pdf