Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków, położonej na terenie miasta Mieroszów.

10 października 2017

Wyniki konsultacji społecznych