Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publ. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki w 2022 r.

21 kwietnia 2022

Do pobrania: Wyniki Otwartego Konkursu PDF