Wyniki otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 r

15 lutego 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.